Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định, chính sách, luật pháp liên quan đến bảo mật thông tin. Sau đây là chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin cá nhân Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng biết mục đích thu thập thông tin cá nhân và sử dụng thông tin đó cho mục đích gì.

  2. Sử dụng thông tin cá nhân Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để liên lạc với khách hàng về các thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

  3. Chia sẻ thông tin cá nhân Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Trong trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được bảo mật và sử dụng đúng mục đích.

  4. Bảo mật thông tin cá nhân Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

  5. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi khách hàng yêu cầu chúng tôi xoá thông tin cá nhân của mình.

  6. Quyền của khách hàng Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi, xoá thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng thông tin cá nhân của mình. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được hướng